Rendeletek

Publikálási dátum: 2015. január 04.

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és a köztemetés szabályairól

Nagyveleg Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2021. (II. 27.) önkormányzati rendelete Nagyveleg Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályairól

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (VII.08.) számú zárszámadási rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nagyveleg Község Önkormányzat Polgármestere a 7/2020. (V.23.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési térítési díj megállapításáról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Nagyveleg Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (VII.02.) önkormányzati rendelete a követelésről lemondás eseteiről és módjáról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(IV.23.) rendelete a lakások bérbeadásáról és elidegenítéséről

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól

Nagyveleg község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(III.21.) önkormányzati rendelete a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap megállapításáról

Nagyveleg Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelete a közműfejlesztési hozzájárulásról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(XII.13.) számú rendelete a településkép védelméről

Nagyveleg Település Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (VII.7.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötési esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési térítési és gondozási díj megállapításáról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016.(X.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete a köztemetőről

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Nagyveleg község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokhoz kapcsolódó felügyeleti díj megállapításáról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartása szabályainak meghatározásáról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

Nagyveleg  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelete az ebrendészeti hozzájárulásról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (V.29.) sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenységről

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(IX. 3,) önkormányzati rendelete a a közterületek elnevezésének és  házszám-meghatározásának szabályairól

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IX.3.) önkormányzati rendelete a a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II.12.) sz. rendelete Az Önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díjának megállapításáról

Nagyveleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. ( XII.23.) sz. rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról