Tagjainak és póttagjainak neve

Publikálási dátum: 2024. január 24.

Tagok:

Szekeresné Pap Ilona – elnök

Párkányi Tiborné – elnökhelyettes

Kaiser Ferenc Sándorné

Kocsis Eszter

Karker Andrásné

Póttag:

Polovitzer Tamás